LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

3. Bibliotekos leidiniai / Publications of the Library

3. Bibliotekos leidiniai / Publications of the Library

 

Elektroninių dokumentų kopijavimo ir naudojimo teises saugo Lietuvos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.Electronic document copying and use of the rights protected by Republic of Lithuania Law on Copyright and Related Rights.

Rinkinio dalys