THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Beriozos kartūzų vienuolyno byla su Vilniaus kan. Jonu Lesnevičiumi].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-09-22T11:06:46Z
dc.date.available 2017-09-22T11:06:46Z
dc.date.issued 1820 lt
dc.identifier.other F43-5688
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/10016
dc.description.abstract Beriozos kartūzų vienuolyno bylos dokumentai su Vilniaus kan. Jonu Lesnevičium dėl įvairių tarpusavio ginčų ir piniginių reikalų; konsistorijos raštai, Brastos klebono K. Blumskio raportai, Lesnevičiaus pasiaiškinimai, dokumentų sąrašai. lt
dc.description.provenance Submitted by Sigita Kasiliauskienė (sigita.kasiliauskiene@mab.lt) on 2017-09-22T11:06:45Z No. of bitstreams: 1 51804.pdf: 31839700 bytes, checksum: 3e895688689d7830887d867e633b4a6f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-09-22T11:06:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51804.pdf: 31839700 bytes, checksum: 3e895688689d7830887d867e633b4a6f (MD5) Previous issue date: 1820 en
dc.relation.isformatof [Beriozos kartūzų vienuolyno byla su Vilniaus kan. Jonu Lesnevičiumi]. 1820-1821. 25 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051804 lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.title [Beriozos kartūzų vienuolyno byla su Vilniaus kan. Jonu Lesnevičiumi]. lt
dc.type Rankraštis lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

51804.pdf
Size: 30.36Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account