THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Dėl procentų išieškojimo iš Benicos ir Haradzilavos dvarų (Ašmenos pav.) už paskolintus pinigus]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-09-26T11:01:40Z
dc.date.available 2017-09-26T11:01:40Z
dc.date.issued 1828 lt
dc.identifier.other F43-5738
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/10086
dc.description.abstract Vilniaus kapitulos įgaliotinio Igno Pileckio prašymas Vilniaus Vyriausiojo teismo II-am departamentui dėl procentų išieškojimo iš Benicos ir Haradzilavos valdų (Ašmenos pav.) už paskolintus pinigus dvarininkei Barborai iš Kocelų Abramovičienei; mini Platono Zubovo valdomą Kulių dvarą. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2017-09-26T11:01:39Z No. of bitstreams: 1 51854.pdf: 3806387 bytes, checksum: 3d6c4d4f1abc10d1ca085349a637c90f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-09-26T11:01:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51854.pdf: 3806387 bytes, checksum: 3d6c4d4f1abc10d1ca085349a637c90f (MD5) Previous issue date: 1828 en
dc.relation.isformatof [Dėl procentų išieškojimo iš Benicos ir Haradzilavos dvarų (Ašmenos pav.) už paskolintus pinigus]. - 1828. - 2 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000051854 lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.title [Dėl procentų išieškojimo iš Benicos ir Haradzilavos dvarų (Ašmenos pav.) už paskolintus pinigus] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

51854.pdf
Size: 3.630Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account