THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Įvairių asmenų bylos su Brastos pav. žemės ir pilies teismų pareigūnais ir kt. dėl savo teisių neleistino panaudojimo]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-11-20T08:20:09Z
dc.date.available 2017-11-20T08:20:09Z
dc.date.issued 1780-1782 lt
dc.identifier.other F43-6205 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/11707
dc.description Įvairių asmenų bylos su Brastos pav teismų pareigūnais ir kt. dėl savo teisių neleistino panaudojimo. Minimi Brastos pakamarė Leonas Vyslouchas, Kajetonas Sadovskis, Polocko kardininkas Juozapas Spinekas, motina Bogumila Liudvikienė, sūnūs Aleksandras, Ferdinandas, Baltramiejus, Faustinas ir Kletas Bielskiai, Ignotas, Pranciškus, Marcelijus Aleksandras Ursinai Nemcevičiai, Viktoras ir Jurgis Boguslavskiai, motina Liudvika Rževuskaitė ir sūnūs Vaclovas, Juozapas ir Aleksandras Chodkevičiai, tėvai Laurynas ir Eleonora Bosiackaitė bei sūnus Tomas Vojevodzkiai, Martynas ir Kotryna Vojevodzkaitė Pžyluckiai (Przyłucki), tėvai Lukošius ir Domicėlė, sūnus Mataušas Bosiackiai, Ignotas ir Konstancija Nemcevičiūtė Paškovskiai, Aleksandras Paškovskis, Polocko vaivada Juozapas Sosnovskis, Ignotas Lukovskis, motina Marijona Nepokojčickaitė bei sūnūs Timotiejus ir Danielius Liaskovskiai, Juozapas ir Marijona Gižyckaitė Bonenskiai(?), Kobrino gubernijos raštininkas Feliksas ar Felicijonas Lyščinskis, Antanas, Jonas, Mataušas, Motiejus, Mykolas, Augustinas, Juozapas, Grigalius, Tomas ir kitas Mykolas ir Danielius, Jonas Vasiljevičius, Jonas Pavlovičius Ratoldai(?) Zadarnovskiai, Simonas ir Marcelė Zadarnovskaitė Grodzkiai, Rokas Kožuchovskis, Juozapas Kušelevskis, Mykolas Chodynickis. Minimi Basiačiaus, Astromičų, Kravcų, Kapylų, Neplių (Senųjų Neplių), Liaskavos, Kadelnicos (ar Kadylnicos), Zadarnovos ir Zavelevės (Zaveluvės) dvarai. lt
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-11-20T08:20:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 52347.pdf: 45851254 bytes, checksum: cd1ee8e129b93a0ee2370df33de8aab2 (MD5) Previous issue date: 1928-06 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Brasta (Brestas). lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=52347 lt
dc.subject Kobrinas (Baltarusija) lt
dc.subject Basiačius (Kobrino rajonas, Baltarusija) lt
dc.subject Astromičai (Kobrino rajonas, Baltarusija) lt
dc.subject Kravcai (Drogičino? rajonas, prieš tai Brastos pav., Baltarusija) lt
dc.subject Kapylai (Kamianeco rajonas, prieš tai Brastos pav., Baltarusija) lt
dc.subject Nepliai (Brastos rajonas, Baltarusija) lt
dc.subject Nepliai (Palenkės Bialos apskritis, Lenkija) lt
dc.subject Liaskava (Kobrino? rajonas, prieš tai Brastos pav., Baltarusija) lt
dc.subject Kadelnica (Kobrino? rajonas, prieš tai Brastos pav., Baltarusija) lt
dc.subject Zadarnova (Kobrino? rajonas, prieš tai Brastos pav., Baltarusija) lt
dc.subject Zavelevė (Drogičino rajonas, Baltarusija) lt
dc.title [Įvairių asmenų bylos su Brastos pav. žemės ir pilies teismų pareigūnais ir kt. dėl savo teisių neleistino panaudojimo] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 27 lap. ; 35,5x21. lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

52347.pdf
Size: 43.72Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account