THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Vaznio Petro Sviderskio pranešimas, kad jis buvo nuvykęs į Ukmergės pavieto Duburių dvarą ir įteikė šaukimą Kristupui bei Jeronimui Bialunskiams. Bylą jiems iškėlė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės instigatorius Steponas Chrustovskis]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-03-30T10:26:45Z
dc.date.available 2015-03-30T10:26:45Z
dc.date.issued 1640 lt
dc.identifier.other F43-8090
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1184
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-03-30T10:26:45Z No. of bitstreams: 1 54802.pdf: 798329 bytes, checksum: 053041223445e3ae2f6e01986510dd5f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-03-30T10:26:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 54802.pdf: 798329 bytes, checksum: 053041223445e3ae2f6e01986510dd5f (MD5) Previous issue date: 1640 en
dc.language be lt
dc.relation.isformatof [Vaznio Petro Sviderskio pranešimas, kad jis buvo nuvykęs į Ukmergės pavieto Duburių dvarą ir įteikė šaukimą Kristupui bei Jeronimui Bialunskiams. Bylą jiems iškėlė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės instigatorius Steponas Chrustovskis]. 1640. 1 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000054802 lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.title [Vaznio Petro Sviderskio pranešimas, kad jis buvo nuvykęs į Ukmergės pavieto Duburių dvarą ir įteikė šaukimą Kristupui bei Jeronimui Bialunskiams. Bylą jiems iškėlė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės instigatorius Steponas Chrustovskis] lt
dc.type Rankraštis lt


Files in this item

Rankraščio tekstas
54802.pdf
Size: 779.6Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account