THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Regestr bierczy czynszu y podatkow monarszych od włościan Braszewickich, tudzież rozmaity wpływ pieniendzy do kassy Braszewickiey y rozchod onych w roku 1822-gim po dzien 24 junii 1823 r-u

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-11-20T08:39:55Z
dc.date.available 2017-11-20T08:39:55Z
dc.date.issued 1822, 1823 lt
dc.identifier.other F43-6881 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/12379
dc.description Braševičių valdų valstiečių prievolių ir mokesčių apyskaita. lt
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-11-20T08:39:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53132.pdf: 32126643 bytes, checksum: c6ad27ce52a9dd13a1f391efb922b7ef (MD5) Previous issue date: 1822 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=53132 lt
dc.subject Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) lt
dc.title Regestr bierczy czynszu y podatkow monarszych od włościan Braszewickich, tudzież rozmaity wpływ pieniendzy do kassy Braszewickiey y rozchod onych w roku 1822-gim po dzien 24 junii 1823 r-u lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 16 lap. ; 38x24. lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

53132.pdf
Size: 30.63Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account