THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Regestr bierczy czynszu y podatków monarszych od włośćian Braszewickich tudzież rozmaity wpływ pieniendzy y rozchod onych w maiątku Braszewiczach w roku 1823-m dnia 24-o junii sporządzony

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-11-20T08:40:27Z
dc.date.available 2017-11-20T08:40:27Z
dc.date.issued 1823 lt
dc.identifier.other F43-6892 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/12390
dc.description Braševičių valdų valstiečių mokesčių registracijos sąsiuvinis. lt
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-11-20T08:40:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53143.pdf: 23821928 bytes, checksum: 0cf9383c8df43ed0573ce27e03f1b805 (MD5) Previous issue date: 1823 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=53143 lt
dc.subject Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) lt
dc.title Regestr bierczy czynszu y podatków monarszych od włośćian Braszewickich tudzież rozmaity wpływ pieniendzy y rozchod onych w maiątku Braszewiczach w roku 1823-m dnia 24-o junii sporządzony lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 16 lap. ; 36x23. lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

53143.pdf
Size: 22.71Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account