THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Regestra ekonomiczne folwarku Braszewicz wszelkich przychodów y rozchodów zboża, jakoteż y innych wpływów, tudzież zawieraiące bierczak wlościanski, od 24-o junii 1825 roku sporządzone

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-11-20T08:41:33Z
dc.date.available 2017-11-20T08:41:33Z
dc.date.issued 1825-06-24 lt
dc.identifier.other F43-6914 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/12412
dc.description Braševičių palivarko pajamų ir išlaidų, derliaus, valstiečių duoklių apskaita. lt
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-11-20T08:41:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53165.pdf: 75212139 bytes, checksum: cefed5cd715e71f7161fda109ede35c7 (MD5) Previous issue date: 1825-06-24 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=53165 lt
dc.subject Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) lt
dc.title Regestra ekonomiczne folwarku Braszewicz wszelkich przychodów y rozchodów zboża, jakoteż y innych wpływów, tudzież zawieraiące bierczak wlościanski, od 24-o junii 1825 roku sporządzone lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 72 lap. ; 35x22,5. lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

53165.pdf
Size: 71.72Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account