THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Regestra krescencijne in fundo w folwarku Braszewiczach wszelkich przychodów y rozchodów zboża i innych artykulów tudzież bierczak daniny i podatków od wloscian do folwarku Braszewicz należących, roku 1826-ym mie[siąca] junii 24 dnia sporządzone

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-11-20T08:42:19Z
dc.date.available 2017-11-20T08:42:19Z
dc.date.issued 1826 lt
dc.identifier.other F43-6933 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/12431
dc.description Braševičių dvaro pajamų ir išlaidų, derliaus, valstiečių duoklių apskaita. lt
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-11-20T08:42:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 53185.pdf: 55591415 bytes, checksum: 7d40090f40fdec9125fbd68b1150205c (MD5) Previous issue date: 1826 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Braševičiai. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=53185 lt
dc.subject Braševičiai (Drogičino rajonas, Baltarusija) lt
dc.title Regestra krescencijne in fundo w folwarku Braszewiczach wszelkich przychodów y rozchodów zboża i innych artykulów tudzież bierczak daniny i podatków od wloscian do folwarku Braszewicz należących, roku 1826-ym mie[siąca] junii 24 dnia sporządzone lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 39 lap. ; 36x22,5. lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

53185.pdf
Size: 53.01Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account