THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Ašmenos pavieto vaznio Petro Breiko pranešimas, kad jis įteikė šaukimą į teismą Dubravlianų dvaro valdytojams Kasparui ir Katerinai Šveikauskiams, kuriems iškėlė bylą Vilniaus kanauninkas Stanislovas Šidlovskis dėl Kuzmičių palivarko baudžiauninkų žemės puldinėjimo ir plėšimų]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-11-20T09:45:16Z
dc.date.available 2017-11-20T09:45:16Z
dc.date.issued 1601 lt
dc.identifier.other F43-8009 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/13510
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-11-20T09:45:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 54664.pdf: 1692598 bytes, checksum: 37d965196c86d4f5d79f5262465e6571 (MD5) Previous issue date: 1601 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=54664 lt
dc.subject Dubravlianai (Mastų rajonas, Baltarusija) lt
dc.title [Ašmenos pavieto vaznio Petro Breiko pranešimas, kad jis įteikė šaukimą į teismą Dubravlianų dvaro valdytojams Kasparui ir Katerinai Šveikauskiams, kuriems iškėlė bylą Vilniaus kanauninkas Stanislovas Šidlovskis dėl Kuzmičių palivarko baudžiauninkų žemės puldinėjimo ir plėšimų] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 1 lap. ; 33x21. lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso be lt


Files in this item

54664.pdf
Size: 1.614Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account