THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Ašmenos pavieto vaznio Jono Čižo reliacija, kad jis buvo nuvykęs į Dubravlianų dvarą ir apžiūrėjo Svyrių klebono Kasparo Jasinskio pavaldinių nušienautą pievą]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-11-20T09:45:48Z
dc.date.available 2017-11-20T09:45:48Z
dc.date.issued 1639 lt
dc.identifier.other F43-8016 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/13517
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-11-20T09:45:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 54680.pdf: 1519095 bytes, checksum: a568e55e005e88c99d73ec645d1c6a83 (MD5) Previous issue date: 1639 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=54680 lt
dc.subject Dubravlianai (Mastų rajonas, Baltarusija) lt
dc.subject Svyriai (Medilo rajonas, Baltarusija) lt
dc.title [Ašmenos pavieto vaznio Jono Čižo reliacija, kad jis buvo nuvykęs į Dubravlianų dvarą ir apžiūrėjo Svyrių klebono Kasparo Jasinskio pavaldinių nušienautą pievą] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 1 lap. ; 33,6x20. lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso be lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

54680.pdf
Size: 1.448Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account