THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Ašmenos pavieto vaznio Jurgio Petrovičiaus reliacija, kad jis buvo nuvykęs į Dubravlianų dvarą ir įteikė šaukimą į teismą Sofijai Stabrovskiai, kuriai iškėlė bylą Vilniaus kanauninkas Jonas Pacas ir kapitula]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-11-20T09:45:58Z
dc.date.available 2017-11-20T09:45:58Z
dc.date.issued 1639 lt
dc.identifier.other F43-8018 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/13519
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2017-11-20T09:45:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 54684.pdf: 1129830 bytes, checksum: ff56cc4236d3875e5863322e12c8449e (MD5) Previous issue date: 1639 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos. Druja - Dubravlianai. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=54684 lt
dc.subject Dubravlianai (Mastų rajonas, Baltarusija) lt
dc.title [Ašmenos pavieto vaznio Jurgio Petrovičiaus reliacija, kad jis buvo nuvykęs į Dubravlianų dvarą ir įteikė šaukimą į teismą Sofijai Stabrovskiai, kuriai iškėlė bylą Vilniaus kanauninkas Jonas Pacas ir kapitula] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 1 lap. ; 34x21. lt
dc.format.mimetype application/pdf lt
dc.language.iso be lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

54684.pdf
Size: 1.077Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account