THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Adutiškio bažnyčios inventorius.Yra Adutiškio bažnyčios įkūrimo ir jos apdovanojimo privilegijos nuorašas, Vidžių bažnyčios vizitacijos akto fragmentas]

Show simple item record

local.coverage.temporal 1700-1740 lt
dc.date.accessioned 2015-04-09T11:34:13Z
dc.date.available 2015-04-09T11:34:13Z
dc.identifier.other F43-3837
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1361
dc.description.abstract Aprašyti Adutiškio bažnytiniai reikmenys ir drabužiai, knygos, klebonijos ir Jankiškių palivarko turto aprašas.
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-04-09T11:34:13Z No. of bitstreams: 1 49413.pdf: 6309034 bytes, checksum: bfb3bfb8e3faef3e48105d47a47a06c5 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-04-09T11:34:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 49413.pdf: 6309034 bytes, checksum: bfb3bfb8e3faef3e48105d47a47a06c5 (MD5) en
dc.language la lt
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof [Adutiškio bažnyčios inventorius.Yra Adutiškio bažnyčios įkūrimo ir jos apdovanojimo privilegijos nuorašas, Vidžių bažnyčios vizitacijos akto fragmentas]. [1700-1740]. 4 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000049413 lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.title [Adutiškio bažnyčios inventorius.Yra Adutiškio bažnyčios įkūrimo ir jos apdovanojimo privilegijos nuorašas, Vidžių bažnyčios vizitacijos akto fragmentas] lt
dc.type Rankraštis lt


Files in this item

Rankraščių tekstai
49413.pdf
Size: 6.016Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account