LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Papildymai. Juozas ir Feliksas Vincas (sūnus) Tiškevičiai - Palangos ir kt. dvarų savininkai (Tiškevičių šeimos fondas. F148)

Papildymai. Juozas ir Feliksas Vincas (sūnus) Tiškevičiai - Palangos ir kt. dvarų savininkai (Tiškevičių šeimos fondas. F148)