THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Vilniaus kapitulos bylos su Adutiškio klebono kan. P. Kelpšos įpėdiniais Lozovskiais dėl kapitulos finansinių pretenzijų jiems, pridarytų nuostolių Adutiškio klebonijai, bažnyčiai, Jankiškių palivarkui, dokumentai]

Show simple item record

local.coverage.temporal 1821-1830 lt
dc.date.accessioned 2015-04-10T12:23:27Z
dc.date.available 2015-04-10T12:23:27Z
dc.identifier.other F43-3862
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1394
dc.description.abstract Skundai teismui, nuostolių apyskaitos, susirašinėjimas, teismo sprendimai. lt
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-04-10T12:23:27Z No. of bitstreams: 1 49438.pdf: 148179547 bytes, checksum: e442102d47a29aeeea49a992f0db2a6a (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-04-10T12:23:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 49438.pdf: 148179547 bytes, checksum: e442102d47a29aeeea49a992f0db2a6a (MD5) en
dc.language ru lt
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof [Vilniaus kapitulos bylos su Adutiškio klebono kan. P. Kelpšos įpėdiniais Lozovskiais dėl kapitulos finansinių pretenzijų jiems, pridarytų nuostolių Adutiškio klebonijai, bažnyčiai, Jankiškių palivarkui, dokumentai]. 1821-1830. 96 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000049438 lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.title [Vilniaus kapitulos bylos su Adutiškio klebono kan. P. Kelpšos įpėdiniais Lozovskiais dėl kapitulos finansinių pretenzijų jiems, pridarytų nuostolių Adutiškio klebonijai, bažnyčiai, Jankiškių palivarkui, dokumentai] lt
dc.type Rankraščiai lt


Files in this item

Dokumentų tekstai
49438.pdf
Size: 141.3Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account