Show simple item record

dc.contributor Juodėnienė, Vaida, sudaryt.
dc.contributor Kisielienė, Bronislava, sudaryt.
dc.contributor Cicėnienė, Rima, red.
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Narbutas, Sigitas, red.
dc.contributor Pukėnienė, Rasa, red.
dc.contributor Railienė, Birutė, red.
dc.date.accessioned 2015-05-18T12:32:21Z
dc.date.available 2015-05-18T12:32:21Z
dc.date.issued 2011 -
dc.identifier.isbn 9789986498506
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1806
dc.description.abstract Lietuvos kunigas intelektualas, teologijos licenciatas, Vilniaus marijonų vienuolyno vyresnysis, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios rezidentas, Lietuvos ateitininkų federacijos Sendraugių sąjungos, Lietuvių katalikų mokslo akademijos, Lietuvos žurnalistų draugijos, Lietuvos gydytojų asociacijos „Už gyvybę“ Lietuvos Sąjūdžio Seimo tarybos (1988 - 1992) narys. Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“ V. Aliulį nominavo metų Tolerancijos žmogaus titului. Kunigas yra Lietuvos žurnalistų sąjungos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ ir Nacionalinės kalbos premijų laureatas. Vaclovo Aliulio darbų bibliografijos rodyklė apima jo mokslinės, religinės, publicistinės, visuomeninės veiklos laikotarpį nuo 1936 m. (pirmasis straipsnis ,,Marijonų gimnazija'', pasirašytas Radišiaus slapyvardžiu) iki 2010 m. birželio mėn. (66-erių kunigavimo metų sukakties proga). Pradžioje spausdinamas paties V. Aliulio autobiografinis straipsnis, toliau seka bendražygių atsiminimai. Rodyklė suskirstyta į dvi dalis - Vaclovo Aliulio rašto darbai ir literatūra apie Vaclovą Aliulį. Medžiaga išdėstyta chronologine tvarka, metų ribose - abėcėline. Leidinio pabaigoje pateikiamas sutrumpinimų sąrašas, asmenvardžių ir dalykinė rodyklės.
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-05-18T12:32:21Z No. of bitstreams: 1 Vaclovas Aliulis bibliografijos rodyklė.pdf: 917733 bytes, checksum: ea3fcdfdd7e4ef5304b07c7a924a5289 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-05-18T12:32:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vaclovas Aliulis bibliografijos rodyklė.pdf: 917733 bytes, checksum: ea3fcdfdd7e4ef5304b07c7a924a5289 (MD5) Previous issue date: 2011 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Vaclovas Aliulis : bibliografijos rodyklė -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 245 p.


Files in this item

Vaclovas Aliulis bibliografijos rodyklė.pdf
Size: 896.2Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account