LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Seminarijoje studijuojančių asmenų dokumentai (Vilniaus kunigų seminarijos fondas. F342)