Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-04-26T07:31:58Z
dc.date.available 2018-04-26T07:31:58Z
dc.date.issued 1720 lt
dc.identifier.other F139-4000
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/18430
dc.description.abstract Lietuvos didžiojo maršalo Aleksandro Povilo Sapiegos (1672-1734), Lietuvos didžiojo kanclerio, Trakų kašteliono Jono Fridricho Sapiegos (1680-1751) bei Jurgio Stanislovo Sapiegos (1668-1732) laiškai Merkinės seniūnui Antanui Kazimierui Sapiegai (1689-1739) finansiniais, teisiniais, asmeniniais bei politiniais reikalais. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-04-26T07:31:58Z No. of bitstreams: 1 77128-5.pdf: 59936521 bytes, checksum: be62b3ec88e4af4b0c7ba2c6bd4d75af (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-04-26T07:31:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 77128-5.pdf: 59936521 bytes, checksum: be62b3ec88e4af4b0c7ba2c6bd4d75af (MD5) Previous issue date: 1720 en
dc.relation Sapiegų korespondencija. F139, Laiškai: raidė "S (С)".
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000077128 lt
dc.subject Merkinė (Varėnos rajono savivaldybės teritorija, Lietuva) lt
dc.subject Gardinas (Baltarusija)
dc.subject Varšuva (Lenkija)
dc.subject Kaliningradas (Rusija)
dc.subject Kodenis (Lenkija)
dc.title [Laiškai] / Sapiegos - Antanui Kazimierui Sapiegai lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 54 lap. ; 23,3x18,9 ir mažiau.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso pl lt
dc.language.iso other lt


Files in this item

77128-5.pdf
Size: 57.15Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account