LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Lietuvos miestų ir regionų žemėlapiai / Maps of Lithuanian cities and towns ... Reikšminių žodžių rodyklė "Narbutas, Balys, 1903-1998, kartografas"

Lietuvos miestų ir regionų žemėlapiai / Maps of Lithuanian cities and towns ... Reikšminių žodžių rodyklė "Narbutas, Balys, 1903-1998, kartografas"