THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Dzieje starożytne : od początku czasów historycznych do drugiej połowy wieku szóstego, ery chrześciańskiey

Show simple item record

dc.creator Lelewel, Joachim -
dc.date.accessioned 2015-05-24T08:06:20Z
dc.date.available 2015-05-24T08:06:20Z
dc.date.issued 1818 -
dc.date.issued 1819 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1859
dc.description.provenance Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-05-24T08:06:20Z No. of bitstreams: 1 253146.pdf: 14142134 bytes, checksum: 73bbd2640f8468182b43d7e1faa89d09 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-05-24T08:06:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 253146.pdf: 14142134 bytes, checksum: 73bbd2640f8468182b43d7e1faa89d09 (MD5) Previous issue date: 1818 en
dc.relation.isformatof Dzieje starożytne : od początku czasów historycznych do drugiej połowy wieku szóstego, ery chrześciańskiey. -- Wilno : W księgarni Zawadzkiego i Węckiego, 1818-1819. - [1], XVI žml. lap. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000253146 -
dc.subject Žemėlapiai -
dc.title Dzieje starożytne : od początku czasów historycznych do drugiej połowy wieku szóstego, ery chrześciańskiey -
dc.type Atlasas -


Files in this item

253146.pdf
Size: 13.48Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account