Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-05-24T11:46:20Z
dc.date.available 2015-05-24T11:46:20Z
dc.date.issued 1907 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1868
dc.description.provenance Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-05-24T11:46:20Z No. of bitstreams: 1 253545.pdf: 16679467 bytes, checksum: cfdc88c987bff5884d9ad465b5f49bc5 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-05-24T11:46:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 253545.pdf: 16679467 bytes, checksum: cfdc88c987bff5884d9ad465b5f49bc5 (MD5) Previous issue date: 1907 en
dc.relation.isformatof Atlas do dziejów Polski : zawierający czternaście mapek barwnych / wedlug Lelewela i innych do użytku szkolnego opracował Eligjusz Niewiadomski. - Warszawa : wyd-wo M. Arcta, 1907. - [2] p., 14 žml. lap. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000253545 -
dc.subject Žemėlapiai -
dc.title Atlas do dziejów Polski -
dc.type Atlasas -


Files in this item

253545.pdf
Size: 15.90Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account