Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-05-25T10:29:42Z
dc.date.available 2015-05-25T10:29:42Z
dc.date.issued 1881 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1893
dc.description.provenance Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-05-25T10:29:42Z No. of bitstreams: 1 255876.pdf: 1570199 bytes, checksum: 463e357faefbe9f3c006277396e1497f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-05-25T10:29:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 255876.pdf: 1570199 bytes, checksum: 463e357faefbe9f3c006277396e1497f (MD5) Previous issue date: 1881 en
dc.relation.isformatof Mapa gubernij: Wileńskiej, Kowieńskiej i Grodzieńskiej : dodatek do "Kalendarza domowego litewskiego" na rok 1882-gi. - Wilno : nakładem księgarni p.f. Józefa Zawadzkiego, 1881. - 1 žml. lap. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000255876
dc.subject Žemėlapiai -
dc.title Mapa gubernij: Wileńskiej, Kowieńskiej i Grodzieńskiej -
dc.type Žemėlapis -


Files in this item

255876.pdf
Size: 1.497Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account