Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-05-26T03:58:37Z
dc.date.available 2015-05-26T03:58:37Z
dc.date.issued 1923 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/1915
dc.description.provenance Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-05-26T03:58:37Z No. of bitstreams: 1 264133.pdf: 2685464 bytes, checksum: 8902784d75a4bacf74028a1fb0a20417 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-05-26T03:58:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 264133.pdf: 2685464 bytes, checksum: 8902784d75a4bacf74028a1fb0a20417 (MD5) Previous issue date: 1923 en
dc.relation.isformatof Nowa granica Polski na Wileńszczyżnie / pod kier. prof. E. Romera. - Lwów : nakład i druk akcyjnej spółki kartograficznej i wydawniczej "Atlas", 1923. - 1 žml. lap. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000264133 -
dc.subject Žemėlapiai -
dc.title Nowa granica Polski na Wileńszczyżnie -
dc.type Žemėlapis -


Files in this item

264133.pdf
Size: 2.561Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account