Sorica (Vilniaus kapitulos fondas. F43. Bažnytinės valdos)