Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-05-28T12:03:45Z
dc.date.available 2015-05-28T12:03:45Z
dc.date.issued 1912 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/2003
dc.description.provenance Submitted by Nijolė Kolesinskienė (kolesinskiene@mab.lt) on 2015-05-28T12:03:45Z No. of bitstreams: 1 267536.pdf: 1917085 bytes, checksum: 4528cc077bf91e0fd50cbd39188a2ef1 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-05-28T12:03:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 267536.pdf: 1917085 bytes, checksum: 4528cc077bf91e0fd50cbd39188a2ef1 (MD5) Previous issue date: 1912 en
dc.relation.isformatof Wilno w końcu wieku XVIII-go : plan murów i bram miejskich oprac. specjalnie dla wyd-wa F. Smuglewicz "Wilno z przed stu lat" / rys. F. Ruszczyc ; kresl. A. Halicki. - Wilno : nakł. J. Zawadzkiego, 1912. - 1 žml. lap. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000267536 -
dc.subject Žemėlapiai -
dc.title Wilno w końcu wieku XVIII-go -
dc.type Vietovės planas -


Files in this item

267536.pdf
Size: 1.828Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account