LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Kapitulos posėdžių protokolų (aktų) knygos (Vilniaus kapitulos fondas. F43)