LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Kryžiuočių ordino metraščiai (Rytų Prūsijos istorija) (Rankraščių rinkinys "Borussica")