LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Roku tyciąc Siedmsett Dziewiędziesiątego mieśiąca Septembra Trzydziestego dnia

77258.pdf
Dydis: 8.866Mb

Dokumentas kolekcijoje: