LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Klierikų šventinimo dokumentai (Vilniaus kunigų seminarijos fondas. F342)

Klierikų šventinimo dokumentai (Vilniaus kunigų seminarijos fondas. F342)