LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Lietuvių Draugijos Vilniaus skyriaus Komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti Pranešimas pabėgėliams

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2018-07-27T08:13:33Z
dc.date.available 2018-07-27T08:13:33Z
dc.date.issued 1910 lt
dc.identifier.other F225-17
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/21119
dc.description.abstract Lietuvių Draugijos bendrabučių gyventojų taisyklės. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-07-27T08:13:33Z No. of bitstreams: 1 76477.pdf: 1010782 bytes, checksum: d8fcd39eebda215ec4f56d31cc6608ab (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-07-27T08:13:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 76477.pdf: 1010782 bytes, checksum: d8fcd39eebda215ec4f56d31cc6608ab (MD5) Previous issue date: 1910 en
dc.relation Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti. F225.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000076477 lt
dc.subject rankraščiai lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.title Lietuvių Draugijos Vilniaus skyriaus Komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti Pranešimas pabėgėliams lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 2 lap. ; 35,5x22,3 ir mažiau.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso lt lt


76477.pdf
Dydis: 987.0Kb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis