Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-08-27T08:21:04Z
dc.date.available 2018-08-27T08:21:04Z
dc.date.issued 1637 lt
dc.identifier.other F17-137
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/21166
dc.description.abstract Išrašai iš Gardino pavieto pilies ir žemės teismų, Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo knygų, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jono Sobieskio ir įvairių kitų asmenų raštai, Gardino paviete esančių palivarkų, vienuolynų inventoriai. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-08-27T08:21:04Z No. of bitstreams: 1 77172.pdf: 478707035 bytes, checksum: b9761d476d0dfbdb822bef6b1e9e9f82 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-08-27T08:21:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 77172.pdf: 478707035 bytes, checksum: b9761d476d0dfbdb822bef6b1e9e9f82 (MD5) Previous issue date: 1637 en
dc.relation Rankraščių kolekcija B3. F17, Teisiniai dokumentai.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000077172 lt
dc.subject Gardinas (Baltarusija) lt
dc.title [Su Gardino pavietu susijusių dokumentų rinkinys] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 171 lap. ; 34,6x19,7 ir mažiau.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso other lt


Files in this item

77172.pdf
Size: 456.5Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account