THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Išrašai iš įvairių LDK teismų knygų, įvairių asmenų raštai, registrai]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-08-27T08:36:19Z
dc.date.available 2018-08-27T08:36:19Z
dc.date.issued 1662 lt
dc.identifier.other F17-135
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/21167
dc.description.abstract Išrašai iš Žemaitijos, Vilniaus, Kauno, Breslaujos, Oršos, Pinsko, Minsko, Ašmenos, Naugarduko, Rečycos, Lucko pavietų pilies teismų, Vilniaus pavieto žemės teismo ir Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo knygų, Polocko vaivadijos Dombrovos valsčiaus surinkto derliaus ir auginamų gyvulių surašymas, įvairių dvarų patirtų nuostolių dėl samdytų karių veiksmų registrai, kariuomenės žiemojimo mokesčio (hibernos) įplaukų sąrašas už 1682 m., Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Jono Kazimiero Vazos, Mykolo Kaributo Višnioveckio, Jono III Sobieskio, Jono Kazimiero Vazos žmonos Marijos Liudvikos Gonzagos ir įvairių kitų asmenų raštai. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-08-27T08:36:19Z No. of bitstreams: 1 77178.pdf: 845567424 bytes, checksum: 1f465a365f427fe987a43ecb453f6177 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-08-27T08:36:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 77178.pdf: 845567424 bytes, checksum: 1f465a365f427fe987a43ecb453f6177 (MD5) Previous issue date: 1662 en
dc.relation Rankraščių kolekcija B3. F17, Teisiniai dokumentai.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000077178 lt
dc.subject Vilnius (Lietuva) lt
dc.subject Žemaitija (Lietuva)
dc.subject Kaunas (Lietuva)
dc.subject Breslauja (Baltarusija)
dc.subject Orša (Baltarusija
dc.subject Pinskas (Baltarusija
dc.subject Minskas (Baltarusija)
dc.subject Ašmena (Baltarusija)
dc.subject Naugardukas (Baltarusija)
dc.subject Rečycos rajonas (Baltarusija)
dc.subject Polockas (Baltarusija)
dc.subject Luckas (Ukraina)
dc.title [Išrašai iš įvairių LDK teismų knygų, įvairių asmenų raštai, registrai] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 334 lap. ; 34,5x20,8 ir mažiau.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso other lt


Files in this item

77178.pdf
Size: 806.3Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account