THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Išrašai iš įvairių LDK institucijų ir pareigūnų knygų, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių raštai]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-10-08T07:33:09Z
dc.date.available 2018-10-08T07:33:09Z
dc.date.issued 1562 lt
dc.identifier.other F16-72
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/21618
dc.description.abstract Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto, Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos Juodojo, Trakų vaivados Mikalojaus Radvilos Rudojo raštai, išrašai iš Trakų, Mstislavlio, Slonimo pilių knygų, Vilniaus, Minsko, Slonimo pavietų žemės teismų knygų, Vilniaus vaivadijos, LDK kanceliarijos, Kijevo metropolito knygų. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-10-08T07:33:09Z No. of bitstreams: 1 77104.pdf: 538822263 bytes, checksum: d762b6c10288459d1567e72fb56ff2eb (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-10-08T07:33:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 77104.pdf: 538822263 bytes, checksum: d762b6c10288459d1567e72fb56ff2eb (MD5) Previous issue date: 1562 en
dc.relation Rankraščių kolekcija B2. F16, Teisiniai dokumentai.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000077104 lt
dc.subject Vilnius (Lietuva) lt
dc.subject Trakai (Lietuva)
dc.subject Minskas (Baltarusija)
dc.subject Slanimas (Baltarusija)
dc.subject Mscislavas (Baltarusija)
dc.subject Žygimantas Augustas, 1520-1572, Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius
dc.subject Radvila, Mikalojus, Juodasis, 1515-1565
dc.subject Radvila, Mikalojus, Rudasis, 1512-1584
dc.title [Išrašai iš įvairių LDK institucijų ir pareigūnų knygų, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių raštai] lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 205 lap. ; 32,8x20,5 ir mažiau.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso be lt


Files in this item

77104.pdf
Size: 513.8Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account