Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2018-10-10T06:59:17Z
dc.date.available 2018-10-10T06:59:17Z
dc.date.issued 1925 lt
dc.identifier.other P-081514
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/21621
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-10-10T06:59:17Z No. of bitstreams: 10 65033m1925n1.pdf: 6699323 bytes, checksum: 00181cfe413623f391bb0fd0e279038c (MD5) 65033m1925n10.pdf: 4472868 bytes, checksum: 05647295520ebd1ba45d9e932ff14b0d (MD5) 65033m1925n2.pdf: 4462465 bytes, checksum: 4ea9e999212d48e9216d473a9b18877d (MD5) 65033m1925n3.pdf: 6611577 bytes, checksum: d45fad991192ceb3b6601d09904d53f2 (MD5) 65033m1925n4.pdf: 6807457 bytes, checksum: 6492081e8474f61db11854d4a9374346 (MD5) 65033m1925n5.pdf: 6608500 bytes, checksum: 4965f165af00d68cd0776818a46e40d8 (MD5) 65033m1925n6.pdf: 4599597 bytes, checksum: ac158ce3ba170593bdd823f20f419ab1 (MD5) 65033m1925n7.pdf: 4435618 bytes, checksum: 6f17b079b81dde0a4a9935268b81f567 (MD5) 65033m1925n8.pdf: 6721181 bytes, checksum: bb50c6f3f1016ca69523290c8a1fc286 (MD5) 65033m1925n9.pdf: 6703613 bytes, checksum: 5fbf6683c41aca274be294a6eebafbf7 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-10-10T06:59:17Z (GMT). No. of bitstreams: 10 65033m1925n1.pdf: 6699323 bytes, checksum: 00181cfe413623f391bb0fd0e279038c (MD5) 65033m1925n10.pdf: 4472868 bytes, checksum: 05647295520ebd1ba45d9e932ff14b0d (MD5) 65033m1925n2.pdf: 4462465 bytes, checksum: 4ea9e999212d48e9216d473a9b18877d (MD5) 65033m1925n3.pdf: 6611577 bytes, checksum: d45fad991192ceb3b6601d09904d53f2 (MD5) 65033m1925n4.pdf: 6807457 bytes, checksum: 6492081e8474f61db11854d4a9374346 (MD5) 65033m1925n5.pdf: 6608500 bytes, checksum: 4965f165af00d68cd0776818a46e40d8 (MD5) 65033m1925n6.pdf: 4599597 bytes, checksum: ac158ce3ba170593bdd823f20f419ab1 (MD5) 65033m1925n7.pdf: 4435618 bytes, checksum: 6f17b079b81dde0a4a9935268b81f567 (MD5) 65033m1925n8.pdf: 6721181 bytes, checksum: bb50c6f3f1016ca69523290c8a1fc286 (MD5) 65033m1925n9.pdf: 6703613 bytes, checksum: 5fbf6683c41aca274be294a6eebafbf7 (MD5) Previous issue date: 1925 en
dc.relation.isformatof Dziennik Wileński / odpowiedzialny za redakcję St. Łukaszewicz, Wilno : [s.n.], 1916-1938 (Wilno : druk. A. Rutkowskiego). lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000065033 lt
dc.subject Laikraščiai
dc.title Dziennik Wileński, 1925 lt
dc.type Laikraštis lt
dc.language.iso pl lt


1925, Nr. 1 (pdf: 6.388Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 2 (pdf: 4.255Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 3 (pdf: 6.305Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 4 (pdf: 6.492Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 5 (pdf: 6.302Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 6 (pdf: 4.386Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 7 (pdf: 4.230Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 8 (pdf: 6.409Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 9 (pdf: 6.393Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 10 (pdf: 4.265Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 11 (pdf: 6.345Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 12 (pdf: 4.129Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 13 (pdf: 4.119Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 14 (pdf: 6.218Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 15 (pdf: 6.112Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 16 (pdf: 4.174Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 17 (pdf: 6.163Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 18 (pdf: 3.939Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 19 (pdf: 3.877Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 20 (pdf: 5.828Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 21 (pdf: 6.033Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 22 (pdf: 4.050Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 23 (pdf: 6.070Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 24 (pdf: 4.022Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 25 (pdf: 3.804Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 26 (pdf: 5.994Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 27 (pdf: 6.168Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 28 (pdf: 3.974Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 29 (pdf: 6.333Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 30 (pdf: 3.803Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 31 (pdf: 3.944Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 32 (pdf: 6.034Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 33 (pdf: 6.077Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 34 (pdf: 4.112Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 35 (pdf: 5.818Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 36 (pdf: 3.794Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 37 (pdf: 3.934Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 38 (pdf: 5.710Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 39 (pdf: 3.531Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 40 (pdf: 5.438Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 41 (pdf: 3.552Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 42 (pdf: 5.562Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 43 (pdf: 3.858Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 44 (pdf: 5.206Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 45 (pdf: 3.637Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 46 (pdf: 5.620Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 47 (pdf: 3.793Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 48 (pdf: 5.401Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 49 (pdf: 3.653Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 50 (pdf: 5.393Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 51 (pdf: 3.700Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 52 (pdf: 3.695Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 53 (pdf: 3.547Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 54 (pdf: 5.619Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 55 (pdf: 3.563Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 56 (pdf: 5.329Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 57 (pdf: 5.337Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 58 (pdf: 5.658Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 59 (pdf: 5.641Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 60 (pdf: 5.483Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 61 (pdf: 5.169Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 62 (pdf: 5.013Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 63 (pdf: 5.278Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 64 (pdf: 5.566Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 65 (pdf: 5.843Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 66 (pdf: 5.744Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 67 (pdf: 5.652Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 68 (pdf: 5.593Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 69 (pdf: 5.686Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 70 (pdf: 5.642Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 71 (pdf: 5.692Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 72 (pdf: 5.965Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 73 (pdf: 5.415Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 74 (pdf: 5.599Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 75 (pdf: 5.762Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 76 (pdf: 5.701Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 77 (pdf: 5.729Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 78 (pdf: 5.520Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 79 (pdf: 7.055Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 80 (pdf: 5.513Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 81 (pdf: 5.327Mb) Atsisiųsti
1925, Nr. 82 (pdf: 4.955Mb) Atsisiųsti

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis