Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2018-11-07T09:50:04Z
dc.date.available 2018-11-07T09:50:04Z
dc.date.issued [XIX a. pab.] lt
dc.identifier.other F12-4470
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/21766
dc.description.abstract Nurodymai, kokį įrengti antkapį buvusiam Šiaulių pavieto pakamorei Jeronimui Bogušui, palaidotam prie tėvo Ignoto Šėtos parapijoje. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-11-07T09:50:04Z No. of bitstreams: 1 77560.pdf: 1187893 bytes, checksum: 0c6a7d67901db16de0b779f6648555d3 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-11-07T09:50:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 77560.pdf: 1187893 bytes, checksum: 0c6a7d67901db16de0b779f6648555d3 (MD5) Previous issue date: null en
dc.relation Kauno universiteto bibliotekos varia. F12, Įvairūs.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000077560 lt
dc.subject Šiaulių apskritis (Lietuva) lt
dc.subject Šėta (Kėdainių rajono savivaldybės teritorija, Lietuva)
dc.title D.O. M. Juszki Mohiły Hieronima Bohusza lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 1 lap. ; 35,5x22,1.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso pl lt


77560.pdf
Dydis: 1.132Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis