THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Kristupo ir Ganos Sadovskių raštas, kuriame jie pripažįsta Liachovičių kaimo baudžiauninkui Ostapui Bagdonavičiui iš Adutiškio dvaro dovanotas žemes, esančias šalia Liachovičių ir Kamojo kaimų, prie Kamojo ežero. Kitoje lapo pusėje yra Stanislovo Kiškos prierašas, pripažįstas Sakovičių raštą]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-06-22T07:25:05Z
dc.date.available 2015-06-22T07:25:05Z
dc.date.issued 1595-04-20 -
dc.identifier.other F43-3901
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/2189
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-06-22T07:25:05Z No. of bitstreams: 1 49477.pdf: 943891 bytes, checksum: 0a6244673e883e8b6beeef278aa83ec4 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-06-22T07:25:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 49477.pdf: 943891 bytes, checksum: 0a6244673e883e8b6beeef278aa83ec4 (MD5) Previous issue date: 1595-04-20 en
dc.language be -
dc.relation.isformatof [Kristupo ir Ganos Sadovskių raštas, kuriame jie pripažįsta Liachovičių kaimo baudžiauninkui Ostapui Bagdonavičiui iš Adutiškio dvaro dovanotas žemes, esančias šalia Liachovičių ir Kamojo kaimų, prie Kamojo ežero. Kitoje lapo pusėje yra Stanislovo Kiškos prierašas, pripažįstas Sakovičių raštą]. 1595 04 20. Adutiškis. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000049477 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.title [Kristupo ir Ganos Sadovskių raštas, kuriame jie pripažįsta Liachovičių kaimo baudžiauninkui Ostapui Bagdonavičiui iš Adutiškio dvaro dovanotas žemes, esančias šalia Liachovičių ir Kamojo kaimų, prie Kamojo ežero. Kitoje lapo pusėje yra Stanislovo Kiškos prierašas, pripažįstas Sakovičių raštą] -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

49477.pdf
Size: 921.7Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account