LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Указь Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссiйскаго...

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2019-02-11T09:23:46Z
dc.date.available 2019-02-11T09:23:46Z
dc.date.issued 1861 lt
dc.identifier.other F43-129
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/22275
dc.description.abstract Vilniaus konsistorijos raštas vyskupijos archyvo vedėjui, kad būtų išpildytas įsakas atsiųsti pajamų ir išlaidų knygas, sudarytas beneficialinės komisijos. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2019-02-11T09:23:46Z No. of bitstreams: 1 44218.pdf: 359008 bytes, checksum: d356a7be193eee49e62ae527c5552be8 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-02-11T09:23:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 44218.pdf: 359008 bytes, checksum: d356a7be193eee49e62ae527c5552be8 (MD5) Previous issue date: 1861 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Vilniaus vyskupystės ir kapitulos archyvų medžiaga.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000044218 lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.subject rankraščiai lt
dc.title Указь Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссiйскаго... lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 1 lap. ; 22,4x17,7.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso lt lt


44218.pdf
Dydis: 350.5Kb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis