Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2019-02-11T11:57:46Z
dc.date.available 2019-02-11T11:57:46Z
dc.date.issued 1861 lt
dc.identifier.other F43-131
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/22277
dc.description.abstract Vilniaus konsistorijos raštas vyskupijos archyvo vedėjui, kur prašoma atsiųsti indulto nuorašą apie Aloyzo Jasinskio ir Rozalijos Rečinskos sutuoktuves. Prašymas gautas iš Vitalijaus Kalendos. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2019-02-11T11:57:46Z No. of bitstreams: 1 44220.pdf: 359544 bytes, checksum: 50b3073a15f430cd66571246325aa8e6 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-02-11T11:57:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 44220.pdf: 359544 bytes, checksum: 50b3073a15f430cd66571246325aa8e6 (MD5) Previous issue date: 1861 en
dc.relation Vilniaus kapitulos fondas. F43, Vilniaus vyskupystės ir kapitulos archyvų medžiaga.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000044220 lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.subject rankraščiai lt
dc.title Vilniaus konsistorijos raštas... lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 1 lap. ; 22x17,5.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso lt lt


44220.pdf
Dydis: 351.1Kb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis