Pareigybių dokumentai (Vilniaus kapitulos fondas. F43)