LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Aristava, Romainiai (Medekšų valdos) (Medekšų giminė.Burbų, Belvederio ir kitų dvarų aktai. F33)

Aristava, Romainiai (Medekšų valdos) (Medekšų giminė.Burbų, Belvederio ir kitų dvarų aktai. F33)