LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Užsienio autorių raižiniai, 19 a. / Engravings by foreign artists, 19th century.

Užsienio autorių raižiniai, 19 a. / Engravings by foreign artists, 19th century.