Kriaunių dvaro dokumentai (Riomerių šeimos aktai. F138)