Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-03-21T06:51:16Z
dc.date.available 2019-03-21T06:51:16Z
dc.date.issued 1779 lt
dc.identifier.other L-18/1574/1
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/22853
dc.description KLUK, Jan Krzysztof (Jonas Kristupas Kliukas) *1739-09-13 (Ciechanoviecas, Lenkija) †1796-07-02 (Ciechanoviecas, Lenkija). Gamtininkas, kunigas, filosofijos mokslų daktaras. 1746–1761 mokėsi jėzuitų ir pijorų mokyklose. 1763 baigė misionierių kunigų seminariją Varšuvoje. Kunigavęs įvairiose vietose, nuo 1770 m. buvo Ciechanowieco parapijos klebonas, kur turėjo ypač geras sąlygas tęsti mokslinį darbą, ten įsteigė botanikos sodą. Tyrė Polesės, Mozūrijos, Liublino, Sandomiero apylinkių florą ir fauną, rinko augalų, drugių, paukščių ir mineralų kolekcijas, aklimatizavo augalus. Nuo 1787 Vilniaus universiteto Fizikos mokslų kolegijos narys. Buvo vienas pirmųjų gamtininkų, rašiusių lenkiškai, zoologijos, botanikos ir kitų gamtos mokslų terminijos lenkų kalba pradininkas. Rašė ir apie Lietuvos gyvūniją. “Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo” (4 tomai 1779–80) dalis išleista 1823 pavadinimu Surinkimas dasekimu par mokintus žmonias… apey bytes… – pirmoji lietuviška knyga apie bites (vertė Kajetonas Nezabitauskis-Zabitis). Taip pat liko jo rašytų rankraštinių ir spausdintų („Kazanie o szacunku i miłości kapłanów“, 1777) pamokslų. 1962 m. Ciechanoviece įkurtas jo vardo muziejus. Pagrindinė literatūra: Szamryk, Konrad Kazimierz. Język rękopiśmiennych kazań Krzysztofa Kluka. Białystok: wydawnictwo uniwersytetu w Białymstoku, 2016; Krzystof Kluk: przyrodnik i pisarz rolniczy / Polska akademia nauk, zakład historii nauki, oświaty i techniki. Wrocław: wydawnictwo Polskiej akademii nauk, 1976; Polski słownik biograficzny, t. 13. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1967, p. 25–28. (Biogramą parengė Agnė Zemkajutė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Varšuvoje 1779–1780 pijorų spaustuvėje išleistas pirmas išsamus zoologijos vadovėlis lenkų kalba “Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo”. Keturiuose tomuose aprašomi naminiai ir laukiniai žinduoliai, paukščiai, ropliai ir žuvys, vabzdžiai ir kirminai. Knygoje pateikiami įvairių gyvūnų aprašymai, jų lotyniški pavadinimai su lenkiškais aprašymais, aptariama anatomija, fiziologija, zoogeografija. Rašant knygą Klukui rūpėjo ne tik moksliškai aprašyti gyvūnus, bet ir pateikti praktinių žinių apie naminių gyvūnų auginimą ir gydymą, laukinių gyvūnų veisimą, kovą su kenkėjais. Kiekvieno tomo pabaigoje įrišti keli iliustracijų lapai, papildantys tekstą. (Parengė Agnė Zemkajutė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2019-03-21T06:51:16Z No. of bitstreams: 1 223566.pdf: 114056299 bytes, checksum: a8c5b633e89bc463b368576f839f34ee (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-03-21T06:51:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 223566.pdf: 114056299 bytes, checksum: a8c5b633e89bc463b368576f839f34ee (MD5) Previous issue date: 1779 en
dc.relation.isformatof O zwierzętach ssących, 1779, [8], 429 p. : inic., vinj., lent., 3 iliustr. lap. ; 8° (17 cm). lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000223566 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title O zwierzętach ssących lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso de lt
dc.language.iso la lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

223566.pdf
Size: 295.1Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account