THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Jeografiia, czyli Opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi / przez Jana Sniadeckiego

Show simple item record

dc.creator Śniadecki, Jan, 1756-1830 lt
dc.date.accessioned 2019-05-17T08:19:13Z
dc.date.available 2019-05-17T08:19:13Z
dc.date.issued 1818 lt
dc.identifier.other L-19/1466
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/23266
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2019-05-17T08:19:13Z No. of bitstreams: 1 192810.pdf: 123051236 bytes, checksum: 6b02eb7477e0ed60cbc164928e003e11 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-05-17T08:19:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 192810.pdf: 123051236 bytes, checksum: 6b02eb7477e0ed60cbc164928e003e11 (MD5) Previous issue date: 1818 en
dc.relation.isformatof Jeografiia, czyli Opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi / przez Jana Sniadeckiego, Wyd. 3 : na nowo od autora przeyrzane i znacznie powiększone: z tablicą wyrażaiącą położenie ieograficzne znakomitszych mieysc na ziemi, W Wilnie : nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1818. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000192810 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Jeografiia, czyli Opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi / przez Jana Sniadeckiego lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

192810.pdf
Size: 117.3Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account