THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Kazanie na uroczystosc poswięcenia koscioła w Woytkuszkach dobrach ... Michała i Barbary z Zyberków Kossakowskich wojewodow Witebskich ... / przez x. Jana Nepomucena Kossakowskiego prałata i administratora Dyecezyi Wileńskiey

Show simple item record

dc.creator Kossakowski, Jan Nepomucen, 1755-1808 lt
dc.date.accessioned 2019-06-06T10:55:19Z
dc.date.available 2019-06-06T10:55:19Z
dc.date.issued 1791 lt
dc.identifier.other KJ5189 Jabl
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/23294
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2019-06-06T10:55:18Z No. of bitstreams: 1 392471.pdf: 43852010 bytes, checksum: 4c74355b6d363e2fcccbbd21c73f89f5 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-06-06T10:55:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 392471.pdf: 43852010 bytes, checksum: 4c74355b6d363e2fcccbbd21c73f89f5 (MD5) Previous issue date: 1791 en
dc.relation.isformatof Kazanie na uroczystosc poswięcenia koscioła w Woytkuszkach dobrach ... Michała i Barbary z Zyberków Kossakowskich wojewodow Witebskich ... / przez x. Jana Nepomucena Kossakowskiego prałata i administratora Dyecezyi Wileńskiey, W Wilnie [Vilnius] : w drukarni J.K. Mci przy Akademii, 1791, 20 p. : vinj. ; 8° (16 cm). lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000392471 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Kazanie na uroczystosc poswięcenia koscioła w Woytkuszkach dobrach ... Michała i Barbary z Zyberków Kossakowskich wojewodow Witebskich ... / przez x. Jana Nepomucena Kossakowskiego prałata i administratora Dyecezyi Wileńskiey lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

392471.pdf
Size: 41.82Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account