THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

O wymowie i poezyi / przez x. Golańskiego S. P. nauczyciela wymowy. Za przywileiem J. K. Mci

Show simple item record

dc.creator Golański, Filip, 1753-1824. lt
dc.date.accessioned 2019-10-16T06:01:04Z
dc.date.available 2019-10-16T06:01:04Z
dc.date.issued 1788 lt
dc.identifier.other L-18/344
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/24209
dc.description GOLAŃSKI, Filip Neriusz (Filipas Neriušas Golianskis) *1753-08-30 Krokuvoje †1824-01-26 Vilniuje. Abiejų Tautų Respublikos filologas, literatūros teoretikas, pedagogas, pijoras. Nuo 1783 dėstė “Collegium Nobilium” Varšuvoje, nuo 1787 Edukacinė komisija paskyrė dėstyti retoriką, literatūrą, biblistiką Vilniaus universitete; nuo 1792 jos profesorius. 1794 redagavo T. Kosciuškos sukilimo laikraštį “Gazeta Narodowa Wileńska” (išleisti 28 numeriai). 1803-1817 knygų cenzorius. Vilniaus spaudoje skleidė šviečiamąsias idėjas, skatino mokymą gimtosiomis kalbomis. Parašė pirmą retorikos veikalą lenkų kalba, pamokslų, išvertė Plutarcho 20 biografijų. Varšuvos mokslo mėgėjų draugijos prašymu 1804 kartu su J. Mickevičiumi, S. Malevskiu, M. Šulcu ir T. Časkiu parankiojo žinių apie lietuvių kalbą. 1815, recenzuodamas S.B. Lindės lenkų kalbos žodyną, etimologizavo kai kuriuos lietuvių vietovardžius. Literatūra: Lietuvių enciklopedija. T. 7. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1956, p. 358; Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 6. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 790; Janowski, Ludwik. Słownik bio-bibliograficzny dawnego uniwersytetu Wileńskiego. Wilno: nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 1939, p. 127–130; Biržiška, Mykolas. Senasis Vilniaus universitetas 1579–1842. Vardų ir raštų atranka. London: Nida, 1955, p. 67; Maciūnas, Vincas. Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus pradžioje. Vilnius: Petro ofsetas, 1997, p. 153; Polski słownik biograficzny. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1959, t. 8, p. 203-205.(Parengė Agnė Zemkajutė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract 1788 Vilniuje pijorų spaustuvėje išleista svarbiausio Golianskio veikalo “Apie iškalbą ir poeziją” antroji laida (I laida - 1786 Varšuvoje ir Vilniuje, III laida - 1808 Vilniuje). Tai yra pirmasis retorikos veikalas lenkų kalba; jame susisteminti ir suformuluoti lenkų klasicizmo teoriniai principai. Ilgą laiką buvo naudojamas kaip mokyklų vadovėlis. Knygoje aptariamas geros kalbos bruožai, stilius, išskiriamos kai kurios kalbų rūšys (Seimo, teismų kalbos, pamokslai). Atskirai apibūdinami poezijos veikalai, aptariami kai kurie klasikinės literatūros pavyzdžiai. (Parengė Agnė Zemkajutė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2019-10-16T06:01:04Z No. of bitstreams: 1 392538.pdf: 362401115 bytes, checksum: 527b97ea129128b9fbc8c5cedd5f4890 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-10-16T06:01:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 392538.pdf: 362401115 bytes, checksum: 527b97ea129128b9fbc8c5cedd5f4890 (MD5) Previous issue date: 1788 en
dc.relation.isformatof O wymowie i poezyi / przez x. Golańskiego S. P. nauczyciela wymowy. Za przywileiem J. K. Mci, W Wilnie : w drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitéy u XX. Scholarum Piarum, 1788, [2], 488, [5] p. : vinj. ; 8° (17 cm). lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000392538 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title O wymowie i poezyi / przez x. Golańskiego S. P. nauczyciela wymowy. Za przywileiem J. K. Mci lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

392538.pdf
Size: 888.8Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account