Show simple item record

dc.contributor Kurczewski, Jan
dc.date.accessioned 2014-12-22T14:25:44Z
dc.date.available 2014-12-22T14:25:44Z
dc.date.issued 1912 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/247
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2014-12-22T14:25:44Z No. of bitstreams: 1 74629.pdf: 41271091 bytes, checksum: ad23a7cf53df4b3401e05b7e145f8180 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2014-12-22T14:25:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 74629.pdf: 41271091 bytes, checksum: ad23a7cf53df4b3401e05b7e145f8180 (MD5) Previous issue date: 1912 en
dc.language la lt
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof Biskupstwo Wileńskie : od jego założenia aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa djecezji wileńskiej, oraz wykaz kościołów, klasztorów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych / opracował Jan Kurczewski. Wilno : nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1912. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000074629 lt
dc.title Biskupstwo Wileńskie lt
dc.type Knyga lt


Files in this item

74629.pdf
Size: 39.35Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account