THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Adutiškio dvaro, Stajėtiškio ir Mirkliškių palivarkų turto aprašas].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-08-12T11:14:29Z
dc.date.available 2015-08-12T11:14:29Z
dc.date.issued 1739 -
dc.identifier.other F43-3997
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/2577
dc.description.abstract Aprašyti pastatai, ūkio rakandai, gyvuliai, paukščiai, pasėliai. Surašyti kaimai, gyventojai, jų turtas ir mokesčiai. Yra pajamų suvestinė ir nuostatai baudžiauninkams. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-08-12T11:14:29Z No. of bitstreams: 1 49577.pdf: 27322205 bytes, checksum: 05223acae5262ac35311193815213f81 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-08-12T11:14:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 49577.pdf: 27322205 bytes, checksum: 05223acae5262ac35311193815213f81 (MD5) Previous issue date: 1739 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Adutiškio dvaro, Stajėtiškio ir Mirkliškių palivarkų turto aprašas]. 1739. 18 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000049577 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.title [Adutiškio dvaro, Stajėtiškio ir Mirkliškių palivarkų turto aprašas]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

49577.pdf
Size: 26.05Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account