THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Solomerickių giminės aktai (Vilniaus baltarusių fondas. F21)