THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Maciūnai - Mergutrakiai (Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos)

Maciūnai - Mergutrakiai (Vilniaus kapitulos fondas. F43, Bažnytinės valdos)